Ecotopia – helhetstänk kring hållbar livsstil

Idag var jag på studiebesök på Ecotopia Österlen – som inte i ord går att beskriva i ett blogginlägg, utan måste ses med egna ögon. Dock ska jag med bilders och lite citats hjälp ge en liten vink om vad vi talar om…

Karin Malmgren

Vi började med en magnifik frukost i ”ekofiket” och fick vi sedan en synnerligen detaljerad, inspirerande och lärorik föreläsning av Karin Malmgren,  en av initiativtagarna till Ecotopia, kring dess tillkomst, vision, kartläggning, materialval mm.   

Föreläsning vid utställningen

Ecotopia ligger mellan Skåne Tranås och Bondrum, alldeles invid väg 19 och trots sin närhet till vägen, med buller och annat bekymmer, skulle det visa sig att valet av plats istället blev en källa till många tillgångar.  Här finns visserligen väldigt mycket sten, men också djur, växter och inte minst vatten…

Rundvandring

Efter frukost och föreläsning följde en rundvandring med Karin som ciceron…

Kort fakta kring huvudentreprenörerna, hämtat från hemsidan:
Karin Malmgren – Samhällsentreprenör & verksamhetsansvarig,  har tillsammans med Roland Birgersson – Bygg- och platsansvarig, lagt grunden till det Ecotopia vi se idag.
De träffades på kursen Bärkraftigt byggande och boende vid Högskolan i Dalarna (2008-2009).

År 2010 knackade  Clinton Pereira, arkitekt och ekologisk designer, på och undrade om han kunde hjälpa till med något och på den vägen är det… Nu är han en oumbärlig tillgång i all planering och byggnation. Läs mer här>>

Framtidsverkstad

Jag vill också gärna citera följande från hemsidan Ecotopia Österlen, som säger en hel del om medarbetarnas gemensamma tänkesätt och vision:

”Vi är samhällsentreprenörer med ekologisk samhällsutveckling i fokus och har gjort det i syfte att bana vägen för andra och bidra till dialoger och öka framtidstro på gräsrotsnivå utifrån vårt motto:

”Tveka aldrig om att en liten grupp eftertänksamma, engagerade medborgare kan förändra världen. I själva verket är det den enda sak som någonsin har gjort det”.

Margret Mead”

Gården och Framtidens Hus

Inbäddad i grönska, ligger flera hus, efter varandra, längre in små stugor, alla ekologiskt byggda efter noga uträknade ritningar.

Ekologiskt hus

Ekologiskt hus för uthyrning

Så småningom når vi öppen mark…

Ängen…och äng och det gamla odlingslandskapet från en svunnen tid breder ut sig. Här har man idag också funnit torv, som används som byggmaterial till en del av  husen.

söderut

 

FårhagePÅ området finns också fårhage, solfångare, drivhus…

jordkällare

jordkällare…

Avrinningnaturlig avrinning som en del av kretsloppsfilosofin…

Sjönsom mynnar i en sjö med självrening…

Framtidsverkstad - en lisa för själen...

Ecotopia Österlen vill vara en inspirationskälla för medskapare av en miljömässigt hållbar framtid och erbjuder sina gäster olika möjligheter. Med hållbara lösningar som ledstjärna och nedan kort- och långsiktiga målsättningar har entreprenörerna styrt uppbyggnaden av Ecotopia Österlen:

 • leva energisnålt för att spara miljö
 • bo och leva i samklang med naturen
 • bo och leva enkelt/billigt samtidigt som man höjer livskvaliteten
 • bli självhushållande på förnybar energi (värme och el), vatten, ekologisk mat etc.
 • bygga ekologiskt och energisparande utan merkostnad
 • bygga ett eget ekologiskt kretsloppshus från tanke till handling
 • bygga sunda hus
 • ställa många frågor kring värmelösningar, byggmaterial etc för medvetna val
 • söka kompetenta lokala entreprenörer och producenter
 • jämföra kvalitet och pris mellan olika svenska och europeiska produkter och tjänster
 • omvandla ett forskningsresultat till en bygghandling
 • ställa sig själv i centrum av byggprocessen och styra upp densamma
  Läs mer här om hållbara lösningar här >> 

Framtidsverkstad

I Framtidsverkstan hålls kurser, föreläsningar – se hemsidan för program.  Nu i höst är det Öppet Hus varje lördag 11-16, med guidad visning kl 14.

Så missa nu inte tillfället att besöka denna plats, som i alla fall gav mig mersmak!