Ales Stenar

Denna fantastiska och mytomspunna plats är ett måste att besöka när du gästar sydöstra Skåne. Du kan inte låta bli att undra hur man fått upp dessa stora stenar till en plats som denna och framför allt, varför?

”Forskningen visar att fornlämningen nämnts redan ca 1515 i en förteckning över Lunds stifts jordar: en ager kalldiss Hesten (en åker som kallas för Hedsten). Det äldsta belägget för namnet Ales stenar, Alls Stene, är betydligt yngre, från år 1624.

I sin beskrivning av skeppssättningen återger då sockenprästen Niels Ipsen i Valleberga en lokal tradition, att All lät bygga en hamn nedanför Kåsehuvud.

Ales stenar, från yngre järnåldern, består av 59 stenblock i en 67 meter lång skeppssättning med magnifik utsikt över Österlen och Östersjön. Ingen vet vem som reste den mystiska fornlämningen för runt 1400 år sedan, eller varför skeppssättningen uppfördes någon gång under perioden cirka 500 – 1000 e. Kr. Detta ligger i linje med vad som framkommit om andra monumentala skeppssättningar, främst inom danskt område. Ny forskning visar att dessa framför allt uppfördes under 900-talet e. Kr.”

Läs mer på
https://www.ystad.se/turism/se-och-gora/kaseberga-och-ales-stenar/ales-stenar/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/kaseberga-ales-stenar.html