Sträntemölla-Forsemölla naturreservat

Rörums backar, tillsammans med Lilian 2020

Sträntemölla-Forsemölla naturreservat och de intilliggande Rörums backar är ett naturskönt område, som jag varmt rekommenderar och vars backar kommit lite i skymundan för Brösarps Backar, som är mer kända och ligger ca 2 mil norrut. Reservatet är naturskyddat sedan 1976 och tillhör Natura 2000. 2013 utvidgades reservatet och är idag 48 hektar stort.

Sträntemölla ligger vid vägen mellan Östra Vemmerlöv och Rörum.  Namnet kommer från gården som också syns från vägen och har varit på plats sedan 1300-talet. Kvarnen användes fram till år 1969.

Bokskog i Sträntemölla Forsemölla och Naturreservat

Från parkeringen vid Sträntemölla vandrar du över ängen och följer sedan den på träden utmärkta stigen genom vacker bokskog.  Det kan vara brant på sina ställen, så följ markeringen, då det händer att vissa stigar stängs av pga fallrisk.

Forse mölla

Väl nere vid Rörums södra å, ser du den stenbyggnad som idag är det enda som återstår av den en gång kringbyggda gården Forsemölla och dess kvarn.

Vattenfallet vid Forsemölla delas upp i olika etapper och uppskattas sammanlagt nå en höjd på cirka 15 meter.

Vattenfallet vid Forsemölla, kallat Forsefall, delas upp i olika etapper och uppskattas sammanlagt nå en höjd på cirka 15 meter.

Kvarnen låg på en plats där ån skurit sig ner och bildat vattenfallet Forsefall. Gården och kvarnen brann ner på 1930-talet och byggdes ej upp igen.  

Kvarnen låg en gång på en plats där ån skurit sig ner och bildat vattenfallet Forsefall. Gården och kvarnen brann ner på 1930-talet och byggdes ej upp igen.  

Fortsätter du sedan längs den lilla grusvägen förbi fallet, når du det vackra ängs- och beteslandskapet omgivet av stengärdsgårdar.

Fortsätt längs den lilla grusvägen förbi fallet och du når snart ett vackert ängs- och beteslandskapet omgivet av stengärdsgårdar. Här passar det fint att sätta sig ner och njuta av utsikten och kanske inta lite medhavd fika!

Carina Ljung, min medvandrare och vän, njuter av utsikten från Ensamma trädet, denna soliga dag i maj!

Du får inte inte heller missa att vandra upp till ”ensamma trädet”, där du har en vidunderlig utsikt över det omgivande lanskapet!

Betande får i Rörums backar

Under vår- och sommar kan du stöta på betande får, som tillhör den angränsande gården Mandelmanns gård. Möt betesdjuren med respekt, då de kan ha sina lamm i följe. De är helt ofarliga, men finns det en bagge med bör du vara lite försiktig. Det kan också finnas betande kor i hagarna och stigar kan ledas om för att du ska kunna nå trädet.
God tur!

Fakta:
Rörumsbäcken med vattenfallet Forsefall och den gamla kvarngården ”Strente Mölla”  är också inspelningsplats i Rikard Hoberts filmer: ”Glädjekällan”.

Källa:  Länsstyrelsen i Skåne

Lämna ett svar