Kivik Art Centre

Har du inte besökt denna konstpark, så vill gärna rekommendera dig att göra det!

Dels ligger den fantastiskt, med utsikt över Österlens kust och även dess vackra landskap i söder och väster. Eftersom jag har följt parkens utveckling, om inte från start, så i alla fall några år senare, börjar jag bakifrån då jag var där första gången, för att sedan arbeta mig framåt i tiden.
Välkommen!                                                        

2012
Det skulle dröja fem år innan jag  för första gången besökte denna omtalade plats – Kivik Art. Jag tänkte att jag skulle promenera genom parken på en halvtimme, men stannade i nästan tre timmar! Jag blev medlem i föreningen en vecka senare och sedan dess har jag hunnit besöka den flera gånger. Nedan följer lite utvald historik sedan starten. En del av texterna är mina egna och en del är hämtade hämtade från Kivik Arts hemsida, som du når på länken, längst ner på sidan.

2007 – Starten för Kivik Art
Kivik Art´s första säsong får namnet KIVIK START. Det är arkitekterna Snøhetta, som i samarbete med fotografen  Tom Sandberg (ett team av högsta internationella klass) nu uppför 5 paviljonger i den vackra omgivningen kring Lilla Stenshuvud, samtidigt som den första fasen av en internationell skulpturpark lanseras. Detta första år besöker nära 15.000 besökare konstparken. Nedan två av paviljongerna.

P1250533
P1250547

2008
På Kivik Art´s hemsida kan man läsa ”2008 års paviljong för Kivik Art Centre av David Chipperfield och Antony Gormley Sculpture for the Subjective Experience of Architecture är en skulptur helt och hållet i betong med avancerade konstruktioner och ytbehandlingar. Detta har ställt stora krav på både gjutning och finish. Skulpturen består av tre volymer, alla med samma rymd, men olika i utsträckning: Grottan, Scenen och Utsiktstornet. De tre volymerna representerar och återskapar tre upplevelseformer av naturen och landskapet kring Lilla Stenshuvud”

Se Ulf Gertz magiska film från 2008 om Kivik Art Center och det omtalade tornet.
Den säger allt!

2009

Det som förväntades bli ett ”mellan-år” av ekonomiska skäl blir nu istället ännu ett spännande år av konstnärliga skäl och Kivik Art Centre fortsätter med flaggan i topp. Förutom det som står kvar från de tidigare två somrarna av Snøhetta/Sandberg och Gormley/Chipperfield, har det tillkommit tre nya verk. Skulpturer av en brittiska konstnärer och visionär arkitektur från Finland på 70-talet.

Denna sommar kommer också Matti Suuronens Venturo´s häftiga byggnad som nu man också använder som café.
Matti Suuronens Venturos framtidshus

Läs mer om Venturos hus här

2010

Hämtat från hemsidan: ”Denna säsong presenteras för första gången en svensk deltagare. Petra Gipp är verksam i Stockholm och har blivit mycket uppmärksammad för sitt rena och skenbart enkla formspråk, för sin utsökta materialkänsla och sitt balanserade, närmast skulpturala uttryck. För Kivik Art ´10 har Petra Gipp skapat ett rum i massivträ och betong, som man plötsligt upptäcker i skogen, och som visar sig innehålla en film. Ett slags ”walk-in-cinema” med plats för några få, där den korta filmen visas i loop. Konstverket heter Refugium och filmen i skulpturen är skapad av Runa Islam, brittisk konstnär med världen som arbetsfält och internationellt uppmärksammad för filmer med ett globalt perspektiv. Ursprungligen från Bangladesh rör hon sig fritt mellan världsdelarna, men söker i sina arbeten alltid en förankring, som i Kivik, för den plats hon valt”

Kivik Art Refugium

Se film om Refugium av Ulf Gertz

I ett av stallarna på gården visas ”KIVIK ART 2020”, ett arbete där nitton studenter från kursen Arkitektur och Landskap vid Lunds Universitet studerat förutsättningarna för Kivik Art Centre och sedan, utan tanke på politik eller pengar, visualiserat sin vision för framtiden.

2011
Kompositören Kim Hedås skapar ljudinstallationen Illusion till arkitekten Petra Gipps Refugium.
I år får också Refugium Skånes Arkitekturpris!

Unga arkitekter från Lund, Köpenhamn och Trondheim arbetade några intensiva dagar i workshopen Land Arc med konstruktiva ingrepp i naturen och kommentarer till det som redan finns på plats.

P1250537
Med anledning av den rättsliga process som pågår ang huruvida om Gormley & Chipperfields skulptur är bygglovspliktig, så har en lång rad konstnärer och arkitekter gjort ett upprop i maj detta år.

2012
Så kom då året då nyfikenheten tog över och jag gjorde mitt första besök i parken. Lugnt och stilla går jag genom parken och försöker ta in alla intryck och konstverk som är utplacerade längs stigen.
Jag gör nu också mitt första besök i det omtalade tornet och måste tillstå att det är en mäktig och nästan säkra känsla.

Hänförande utsikt från Tornet

Fin utsikt åt alla håll skulle jag vilja säga och inte tittar jag åt ett speciellt håll häller utan snarare åt alla håll och kanske mest längs strandlinjen norrut mot Kivik och Haväng. Personligen tycker jag att det varit lite väl mycket prat och orättvis smutskastning kring denna skulptur och dess utsiktstorn det senaste året och om huruvida det krävs bygglovsplikt eller ej och senare detta år stängs det för att åter öppnas för allmänheten år 2013.

2013
Detta år står Gert Wingårdhs Himlatrappa på plats och med facit på fickan verkar säsongen varit den bästa sedan starten 2007!  Trappan är i stål och sträcker sig sig arton meter rakt upp i luften vid toppen av Lilla Stenshuvud. På denna plats funderar jag gärna på livet, om lyckliga ögonblick och andra minnesvärda stunder som gör livet värt att leva. Ett fantastiskt konstverk, som redan blivit omtalat i pressen och numera har försetts med säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor. Trist, men tydligen en nödvändighet…

Himlatrappan Maj 2013
Himlatrappan, Gert Wingårdh, 2013

Parken har hittills i år besökts av drygt 16.000 besökare och i Ystads Allehanda 2013-09-25 kunde vi läsa om en efterlängtad nystart! Härligt!

YA 2013-09-25

 

2014
2014-07-02 öppnar Kivik Art Centre för säsongen och det är nu meningen att konstparken ska få ett verk av den amerikanske konstnären Sol LeWitt. Skulpturen 9 towers  är uppmurad av över tusen ljusa cementblock som är så karaktäristiska för LeWitts minimalistiska utomhusskulpturer.

Skulpturen 9 towers_ artwork_images_264_163243_sol-lewitt
Från tidigt 1980-tal uppförde han storskaliga skulpturer av standardiserade betongblock. De finns idag på museer och i de mest välbesökta skulpturparkerna runt om i världen. Men inget verk i Skandinavien förrän nu när Kivik Art Centre uppför den fem meter höga ”9 Towers” till sin åttonde sommarsäsong på Lilla Stenshuvud, Bergdala gård, Svinaberga, Kivik.

Så blir det dessvärre inte. Istället påbörjas nu en kampanj med att samla in pengar för att sten för sten kunna påbörja uppbyggnaden av detta magnifika konstverk, som man planerar att uppföra inför öppningen 2015.

2015
Av såväl politiska som ekonomiska skäl blir det en sen öppning av konstparken 2015, men sedan dess har den varit öppen vardagar 13-17 och sönd 11-17 och stänger 30 2015-08-30.

Kampanjen ”Sten för sten” fortsätter och nu hoppas man kunna uppföra konstverket 2016. Idag (2015-08-15) har det donerats 2610 stenar!!

Vill du bli donator och läsa mer om hur det går med konstparken besöker du hemsidan Kivik Art Centre.

2016
Så går ännu ett år och nu har vi nått april 2016, då det går att läsa följande i dagens lokalblad 2016-04-01

”På torsdagen skrevs ett nytt kapitel i den utdragna rättstvisten när mark- och miljödomstolen gav myndighetsnämnden i Simrishamns kommun rätt att bevilja de uppförda konstverken bygglov.

”Vid en avvägning mellan de allmänna och de enskilda intressena anser mark- och miljödomstolen att det finns skäl att bevilja bygglov för konstverken”, står det att läsa i domen.

Det är ett bra besked. Men än är det för tidigt att ropa hej. Domen från mark- och miljödomstolen kan överklagas och då är cirkusen igång igen. Fortsättning kan alltså följa om Lundell väljer att kämpa vidare”
Mattias Karlsson mattias.karlsson@ystadsallehanda.se
0411-557830

Läs hela artikeln här:

http://www.ystadsallehanda.se/ledare/allmanintresset-vann/

Protesten lär inte vänta på sig, utan den 4 april kontrade Bertil Torekull med följande krönika:
Bertil Torekull: ”Ulf Lundell är värd ett eget Art Centre”

Foto_Albin Brönmark
Foto_Albin Brönmark

I förra veckan kom den senaste domen i den mångåriga tvisten mellan Kivik Art Centre och grannen Ulf Lundell. Publicisten Bertil Torekull reagerar över domen och fredagens ledare i YA, där det handlar om allmänintresse. Vem avgör vad, eller vem, som är ett allmänintresse?

Läs Bertil Torekulls krönika här:  http://www.ystadsallehanda.se/kultur-noje/bertil-torekull-ulf-lundell-ar-vard-ett-eget-art-centre/

Jag fortsätter med stort nöje att följa denna underbara historia och längtar efter att få se ännu ett konstverk i parken. Hoppas också på att man hinner underhålla konstverken och få ljudinstallationer och annat att fungera som tänkt.

Glädjande besked i Ystads Allehanda 2016-06-24, dvs på självaste midsommarafton! Kivik Art öppnar igen för säsongen på söndag och har sedan öppet dagligen till 11-17 tom den 14 aug?

2016-07-06 besöker jag Kivik Arts webbsida för att få lite färsk information och ser då att antal sålda stenar nu är uppe i 3346 st och antal donatorer är 447 st. Det går framåt!

Under sommaren och hösten följer jag med spänning utvecklingen i Kivik Arts framtid, där Ulf Lundell i flera år försökt få bort det betongtorn från vilket man kan se hans bostad.

Jag har själv besökt tornet flera gånger och kan bara intyga att man har en fantastisk utsikt härifrån, men att jag faktiskt inte hade den blekaste aning vilken av alla gårdar som är hans. Jag tror inte helar att det finns många som skulle kunna se några detaljer, ej ens med kikare om man nu fått för sig detta. För att kort redogöra kring tvisten har artisten och konstnären Ulf Lundell i flera instanser överklagat byggloven för samtliga byggnationer eller skulpturer på området. I länsstyrelsen blev det en framgång  för Lundell och myndigheten ansåg att det allmänna intresset att bevara naturområdet oexploaterat vägde tyngre än Kivik Arts enskilda intresse.  I nästa instans Mark- och miljödomstolen vände man på resonemanget. Rätten ansåg då istället att det var Ulf Lundell som stod för särintresset. Lundell valde då att ta ärendet vidare till sista instans, Mark- och Överdomstolen, som i maj beslutade att ta upp ärendet  för prövning (som vi kunnat läsa i debatten mellan Mattias Karlsson och Bertil Torekull ovan.

I slutet på september besöker en delegation på fyra personer från Mark- och överdomstolen Kivik Art , för att bilda sig en uppfattning. Några veckor senare skriver Ulf Lundell själv ett brev till överdomstolen, där han beskriver han tornet, som ett vakttorn, som han menar är ett svartbygge, eftersom det fick bygglov i efterhand. Beslut fattas till våren 2017!

_ _ _

2017
2017-02-04 skriver Ystads Allehanda ”Mark- och miljööverdomstolen avslår Ulf Lundells överklagande och att, som Leif Malmströmer (ordförande i styrelsen för Stiftelsen Kivik Art) uttrycker det  – ”Förnuftet har äntligen segrat!” Nu kan stiftelsen äntligen gå vidare och tänka konst istället för juridik. Först på dagordningen står uppförandet av den amerikanske  konstnären  SolLeWitts skulptur ”9Towers”. Leif berättar att gåvorna föreningen hittills fått in via crowdfounding idag uppgår till 600 000 kronor och att man räknar med att kunna inviga skulpturen till midsommar detta året. I samband med invigningen startar då också en utveckling av projektet med att träffa alla de intressenter som sagt sig villiga att bidra ekonomiskt.  Från Region Skåne får föreningen årligen 200 000 kronor, men framöver hoppas föreningen nu också på ett fortsatt stöd från kommunen, både i form av pengar, men också moraliskt stöd. ”

2017-06-22
Idag kunde vi höra på Radio Kristianstad att det nu står klart att påbörja uppförandet av den amerikanske konstnären SolLeWitts skulptur ”9Towers”, som beräknas stå klart i september. Parken öppnar åter för säsongen i morgon  Midsommarafton. För öppettider se webbsidan.

2017-07-20
På Kivik Arts facebooksida skriver man:
”I veckan har grunden gjutits till ’Nine Towers’ De första stenarna börjar läggas på fredag eller måndag nästa vecka.”

2017-07-29
Mitt Österlen fortsätter att följa föreningens fb-sida:
”Söndag 30 juli är sista dagen vi håller öppet. Tyvärr kan vi inte ha öppet längre pga de ekonomiska förutsättningarna. Vi beklagar verkligen detta och välkomnar er tillbaka nästa sommar!”

2017-08-28
”Ystads Allehanda skrev i fredags om KAC och planerna för ’9 Towers for Jene’:
”Nu är sockeln byggd till det nya verket på Kivik art centre, som har stängt för säsongen. Målsättningen är att inviga det nya verket ”9 towers for Jene” nästa sommar när parken öppnar igen. Fortsätt gärna att donera stenar – alla stenar är lika viktiga!”

Läs hela artikeln (prenumeranter) eller ladda ner artikeln (pdf)
http://www.ystadsallehanda.se/…/kivik-art-stangt-for-sason…/
http://www.kivikart.se/…/YA-20170825-KAC-staengt-saesongen.…
_ _ _

2018-06-05
”Nu ska bara fogningen slutföras. Inte mycket kvar!”
 
2018-05-20
”Nu växter tornen fram! Det blir en imponerande konstruktion när den är klar”
Man annonserar också ut att invigningen blir den 24 juni!

2018-06-19”Lördagens Ystads Allehanda hade ett helt uppslag om Sol LeWitts skulptur som nu växer fram! Kan du inte kan öppna länken till YA går den att ladda ner som pdf:
http://www.kivikart.se/…/YA-20180526-Nya-skulpturen-mot-him…http://www.ystadsallehanda.se/…/nya-skulpturen-pa-kivik-ar…/

2018-05-30
”Idag läggs de allra sista stenarna på plats av våra fantastiskt skickliga murare Josif Bodea, Suiu Sorin, Daniel Botez och Marvis Marinescu. Sen återstår fogningen för att få till exakt den yta som krävs för ett äkta Sol LeWitt-verk.”

2018-06-30
Idag har hunden Ester och jag njutit av Sol LeWitts skulptur, som nu är klar och lyser i solen i all sin glans. 

 _ _ _

2019-07-28
Jag var på besök i parken förra hösten också, men nu var det så dags igen.

Även i år var jag upptagen med annat på invigningsdagen (23 juni), då 350 deltagare kom för att se och lyssna till berättelsen bakom det senaste verket på Kivik Art – Bibliotechia – arkeologiskt bibliotek.

Utöver huvudpersonen själv, Ulla Viotti, talade Anne Swärd, Sune Nordgren, Bengt Eriksson och representant från Petersen Tegl.  Gunnar Janssons specialskrivna musikstycke uruppfördes av cellisten Annette Helmers.

Ulla Viotti är en av Sveriges mest erkända tegelskulptörer och har ägnat hela sitt konstnärskap åt teglet och väckt uppmärksamhet världen över.

https://www.kivikart.se/viotti-bibliotheca/ hittar du mycket mer att fördjupa dig i och vidarelänkar!

 

Port av Åsa Jungnelius är ett tillfälligt verk som under sommaren 2019 utgör den dåvarande entrén till Kivik Art Centre. Verket var präglat av Jungnelius organiska formspråk med en tydlig blinkning till kvinnlig anatomi.
https://asajungnelius.se
Foto: Dan Preston

Tack Susan Bolgar för att du tog mig runt på en specialguidning av Bibliotheca, men också till en del av de andra konstverken i parken.
Det gladde mig oerhört!!
_ _ _

2020
På vårkanten börjar jag åter längta till ett besök på Kivik Art, men till min förvåning var det stängt för tillträde nu i mars månad.  Efter att ha kontaktat ansvariga får jag klarhet i att man öppnar upp för året den 21 juni 2020. Läs nedan, som jag fick på mailen under gårdagen, den 15 mars.

”På Kivik Art Centre är vi i full gång med planering och förberedelser inför årets säsong. Vi kommer att uppföra ett nytt permanent verk, ett nytt tillfälligt verk och skapa en helt ny entré till området. Dessutom kommer ”Viewfinder 1″, Snøhettas ikoniska verk från 2007,  äntligen få en ny, vacker placering”.

Inom kort startar vi – helt traditionsenligt – en crowdfunding-kampanj för 2020 års nya permanenta verket, ”Les Portes du Bonheur” eller ”Lyckans Portar” av den franske konstnären och arkitekten Hubert Garnier, en drygt fyra meter hög konstruktion i signalgult stål. Verket är specialdesignat för Kivik Art Centre och kommer att addera ett nytt material och ett nytt uttryck till området. Den 21 juni öppnar vi! 

Lyckans Portar_2020

Lyckans Portar
Hubert Garnier är skulptör och utbildad i Marseille, han bor och arbetar i södra Frankrike i byn Châteauvert.
För Kivik Art Centre har Garnier skapat en stram struktur i stål som är över 4 meter hög och med en rektangulär stående form. Titeln Lyckans Portar anspelar på de imaginära dörrar som går in i varandra vilket kommer att fungera som ett välkomnande för besökarna till skulpturparken.


Ruta

Ruta av Maria Finn & Jacob Kamp

I Kivik Art Centres unika miljö har bildkonstnär Maria Finn och landskapsarkitekt Jacob Kamp utfört sitt verk Ruta på en veteåker som ligger i förlängning av naturområdet.

Ruta är klart! Nu väntar vi bara på att vetet ska växa upp till sin fulla längd, ungefär en meter. Så högt blir det till invigningen den 21 juni. Sen mognar vetet långsamt och skiftar färg till gult. De klippta gångarna kommer att fortsätta vara gröna. När vetet skördas blir rutorna lika kortklippta som gångarna, men gångarna är fortsatt gröna och rutorna gula. Så förändras Ruta under hela sommaren.

Kivik Art Centre Ostium – den nya entrén
2020 invigs också Kivik Art Centre Ostium – den nya entrén. Den är ritad av arkitekt Daniel Berg i samarbete med kreativ strateg Cia Eriksson på Krook & Tjäder. Liksom övriga verk i parken befinner sig denna eleganta byggnad i gränssnittet mellan skulptur, arkitektur och natur att besöka Kivik Art Centre flera gånger, kanske?
_ _ _

2021
Detta år besökte jag faktiskt aldrig parken, men då kom iallafall verket ”Familjeterapi 2 av Peter Johansson till.

”Vi möts av en stram stålkonstruktion, krönt av en stiliserad faluröd stuga. Skulpturen är interaktiv och sätts igång av besökaren när man närmar sig, sakta snurrar den runt. Här pågår familjeterapi! Aningen våldsamt, kan tyckas, men Peter Johansson arbetar med att dissekera vår nationella identitet, hur vi hanterar den och hur vi mår. Den faluröda idylliska stugan bär även den på sina hemligheter”.
Mer om konstnären: artistpeterjohansson.org 

_ _ _

2022
Äntligen blir det så dags att besöka den spännande konstparken igen! En aning svettigt idag, men den ljumma vinden svalkar mig. 
Årets verk heter: Rainbow av querkraft

”I en grönskande sluttning, med utsikt över Hanöbukten, har ett nytt verk smugit sig in. En blandning av ingenjörskonst och drömmar – en regnbåge i lättmetall. 15 meter lång sträcker den sig genom naturen, bryter av mot naturen och blir ett fint exempel på det som querkraft själva kallar ”poetisk pragmatism”.

Rainbow är stark och hållbar. Trots sin smäckra konstruk­tion tål den att klättra på, att rutscha nerför och den kommer att stå emot väder och vind under många år. Ställer man sig högst upp på bågen blickar man ut över världen. Sätter man sig under den får man skydd från regnet och en hemlig plats att drömma på.
Läs mer på https://www.kivikart.se/portfolio/2022-rainbow-av-quercraft/

Säsongen 2022 har Kivik Art valt att också placera ut två inlånade konstverk i naturen på Bergdala: Dans av Britt Ingrid Persson även kallad BIP…

och Rum 1-4 av Kjell Adamsson & Paul Eriksson. Anledningen till det är att besökarna ska få ett intimare möte med skulpturer som är mer anpassade till mänskliga mått till skillnad mot de ofta monumentala skulpturerna på KAC.

Kontakt:
Lilla Stenshuvud
277 35 Kivik
+46 (0)73-390 01 82
Kivik Art Centre
http://www.kivikart.se/

Lämna ett svar