Tjörnedalalunden (Baskemölla-Vik)

Johan och Erik badar i Tjörnedala -92

Nedanför campingplatsen alldeles norr om Baskemölla fiskeläge finns en liten vik, där det går alldeles utmärkt att bada och fiska. 

Tjörnedalalunden - ett jordiskt paradis

Här går också Skåneleden. Följ leden norrut genom skogspartiet och lunden och snart får du se den vackra strandlinjen, men också heden som breder ut sig och det är då verkligen då jag känner att jag nått den lund, som Linné skrivit om på sin skånska resa 1749: ”en av de skönaste lundar jag sett i riket”. Tjörnedala

Den lund som mötte honom av ”lövbuskar med lövträn och de fagraste blomster av de raraste örter” är sig i stort sett lik än idag. Markförhållandena är kalkrika och därför finns olika orkidéer att beskåda.”  

Tjörnedalalunden
Tjörnedalagården, Baskemölla

Den gamla Tjörnedalagården är byggnadsminne och utnyttjas av Östra Skånes Konstnärsgille för utställningar. Här finns även en trädgårdsförening med tulpanodling som specialiserat sig på tulpaner.

Tjörnedala strövområde - ett jordiskt paradis

Tjörnedala strövområde, Baskemölla-Vik

Efter Tjörnedalalunden tar strandheden vid och fortsätter så ända till Vik. Längs denna sträcka tronade också fram till 2014 konstverket Kärleksbron, av Peter Öhman, som också driver Tångdala Lönnkrog – en av Mitt Österlens Pärlor. 
”Nästan varje dag sedan 1995 har han vandrat kuststräckan mellan Vik och Baskemölla. Efter några år växte idén fram till det som kom att bli Kärleksbron. Med hjälp av tunga almstockar från närmaste ås inåt land byggde Peter Öhman, från hösten 2002 till sommaren 2003, det verk som han kallat Kärleksbron.” Läs hela artikeln här>>

Kärlekbron av Peter Öhman, 09

Den vandaliserade kärleksbron, Tjörnedala strövområde, Baskemölla-Vik

Vägbeskrivning:
Från väg 9 norrut från Simrishamn tar man av mot Baskemölla. I utkanten av fiskeläget ligger Campingplatsen och den lilla stranden till höger. Här finns också en liten parkering.

För att nå området norrifrån från Vik kör man in i Viks fiskeläge och fortsätter till den södra sidan av samhället, intill reningsverket, där man kan parkera.
Källa: www.simrishamn.se

Vik

I södra delen av Vik skymtas sandstenen och bildar hällar i strandkanten. De skiktade sandstenslagren har formats i trattliknande stenkar. Ett av de mer imponerande karen kallas ”Prästens Badkar”. Läs mer om detta under fliken Vik>>  

Lämna ett svar