Vik

Vik är det äldsta av Österlens sju fiskelägen och fisket har varit av stor betydelse genom åren.

Redan under tidig stenålder bodde här människor med fisket som sin huvudsakliga födokrok och i Vik har man funnit Nordens äldsta fiskeredskap. Även en verkstad för tillverkning av stenyxor – vikyxorna, som numera är eftertraktade föremål – visar på Viks forna betydelse.

Gatorna i Vik är små, bestående av prång och strädden. Genom fiskeläget gick en bygata i nordsydlig riktning (RörumBaskemölla). När man står vid hamnen, har man en bedårande utsikt mot norr, det sägenomspunna berget och tillika Sveriges sydligaste nationalpark: Stenshuvud.
Om vädret är klart, kan man se hela kustremsan ända upp till Åhus.
Källa: Österlen.se

P1260373 red 800x451

I södra delen av fiskeläget ligger formationen Prästens badkar, som är en unik vulkanisk formation, troligen en så kallad sandvulkan som bildats då artesiskt vatten har trängt upp på en havsbotten för omkring 500 miljoner år sedan. Innan sanden hårdnat helt till sten, har vulkankäglan kollapsat ner i sig självt.

Enligt Wikipedia finns det tydligen omkring 100 sådana ”badkar” på Österlen, men den enda synliga är denna vid Vik, som därför kan studeras i detalj. Den saknar motsvarighet i världen.

Sandstenen kring badkaret är synnerligen rik på spårfossilet Diplocraterion parallellum som framträder tydligt på hällarnas yta. Dessa spår kallas i folkmun för ”kråksparkar”.
Källa: Wikipedia

Lämna ett svar