Klammersbäck

Denna lilla strand ingår i Havängs och Vitemölla naturreservat och ligger i dess mellersta del och är alldeles gudomlig🥰 Kommer du norrifrån på väg 9, så är det avtagsvägen vänster, direkt efter vägen till Haväng och Skepparpsgården. Sväng in Klammersbäcksvägen och följ den genom Havängs sommarby tills du når parkeringen.

Klammersbäck

Från parkeringen går du sedan en liten bit över den vackra heden, där det kan finnas betande (snälla) kor. Du följer sedan stigen genom den vackra och skira blandskogen, där Klammersbäcken rinner på sin väg ut till havet.

Klammersbäcksskogen

I skogen passerar du också en ravin.

I skogen passerar du också en ravin.

Stolarna

Så småningom når du stranden och ser trädet med stolarna och havet nedanför. De sandiga backarna som höjer sig in mot land är lämningar från den senaste istidens avsmältning för cirka 13 000 år sedan. 

Källa: Vikipedia