Drömmen om Mitt ”Gränslösa” Österlen

Haväng

Hösten är en tid att reflektera, fundera och utveckla det som kan bli bättre…

Som en av mina nya kontakter sa härom veckan: -”Det är dags att fokusera” – dags att renodla och struktuera.

Hösten är också tiden att just knyta kontakter,  med såväl gamla som nya kunder, hitta samarbetspartners, se vilka som är mina läsare och varför? etc etc

Jag började att blogga redan 2009, då på en sida som hette sidan Mitt Österlen blogspot.com – mycket som ett forum och komplement till min ordinarie hemsida (mittosterlen.se), som startades redan 2006, efter att jag att i flera år sett ett behov av att samla flera kommuners information på en och samma webbplats. Denna sida blev också en ventil till alla frågor jag ställde i den kommunala världen, men aldrig fick rätt svar på…:)

Den 29 april 2009 skrev jag mitt första blogginlägg på Blogger, som handlade om frågan hur du vill att en turistbyrå ska vara. 
Ämnet gällde naturligtvis det som ständigt kretsade i min hjärna då, nb Turistbyråns framtida roll. Jag hade då slutat min tjänst som turistbyråföreståndare på Vägstationen och blivit ”omplacerad” till Tomelilla….

Mitt eget intresse för turism började redan på 80-talet, då jag sommarjobbade på Kebnekajse fjällstation en sommar. Därefter blev det Högskolestudier på Högskolan i Kalmar, med sommarjobb två säsonger på Ystads Turistbyrå och efter avslutad examen fick jag min första fasta tjänst på Simrishamns Turistbyrå. Jag jobbade här mellan 1987-1994, därefter på Karlaby Kro, som konferens och bokningsansvarig och hamnade så småningom på turistbyrån i Tomelilla, där jag bor och därefter också arbetat sedan1999.

2001 tog Tomelilla kommun över ansvaret för turistbyråfilialen i Brösarp, även kallad Vägstationen. Dessförinnan hade man under några somrar haft en enkel, men funktionell stuga med turistinformation  vid rastplats Piraten, som nu lades ner. Om jag inte minns fel var Kristianstads kommun med i detta samarbete. Av min dåvarande chef Mats Ekberg, fick jag frågan om jag ville vara föreståndare för filialen på Vägstationen, något jag naturligtvis inte kunna neka till.

Brösarp, sett från Brösarps norra Backar

Detta blev mina tveklöst mest intressanta år i turistnäringen, då jag dessutom hade en möjlighet att visa våra besökare vilka sevärdheter och events som fanns i hela sydöstra skåne och inte bara Tomelilla Kommun. Vägstationen tangerade, mer eller mindre, till 4 kommuner och samarbetade med ytterligare 2 och gav därför en stor bredd på den information vi kunde erbjuda våra besökare. Vi hade dessutom huvudbroschyrer och kartor för resten av Skåne och även material om övriga Sverige och Danmark. Vi var tidiga med att ha en publikdator där våra gäster kunde nyttja internet – det var tiden före I-phone, så datorn var flitigt använd.

Tiden på Vägstationen har gett mig mycket glädje och erfarenhet, som jag tagit med mig i livets hårda skola. I Brösarp såg jag också hur lite kommunala gränser betyder för våra besökare och hur kortsiktigt våra politiker ibland tänker…

Brösarps Norra Backar

Under de sju år jag jobbade här lyckades jag sänka nettokostnaden för turistbyrån från 570.000 SEK till 360.000 SEK, mycket pga personalnedskärning och på bekostnad av öppettider.  Simrishamns kommun drog ner sitt bidrag till oss från 30.000  SEK till 15.000 SEK , för att de sista tre åren helt utebli med support. De tyckte inte att vi gjorde tillräckligt med reklam för Simrishamn;)

Kvar stod Tomelilla kommun i en tid med omorganisation och centralorten Tomelilla i fokus. Turistbyrån såldes och drevs privat i ytterligare 1,5 år, för att sedan läggas ner.

Hur svårt kan det vara att se samverkansvinster och gå samman över gränserna för att få en samlingsplats och ett strategiskt informationscentrum som Vägstationen att leva kvar?

Ett lärande exempel är Hörby, där man sedan 10 år tillbaka beslutat att låta låta en förening driva turistbyrån och där man vågar låta medarbetare och företagare vara med i beslutsprocesserna och även betala härför. Tillåt ideellt arbete och arbeta över gränserna!

2011 fick jag nog och sade upp mig från min trygga och fasta tjänst på Tomelilla Turistbyrå. Sedan dess har jag hunnit arbeta på hotell och advokatbyrå och starta eget.

2013 blev jag anställd på Skurups Turistbyrå, där jag var anställd till 2020. När jag började där, var det i ett kommunövergripande samarbete tillsammans med grannkommunerna västerut, som tyvärr lades ner några år senare. Skurup hade länge kvar den fysiska turistbyrån på Information Skurup, men 2019 senare lades även denna ner. I samband med det avvecklades också de 9 infopointsplatserna, som jag var med och valde ut året före. 2019, försvann också min tjänst och jag fick börja leta efter nytt arbete!

Mitt Österlen
Jag har också konstaterat att jag är för kreativ för att sitta still. Jag har ett stort behov av ett socialt engagemang, att knyta kontakter, prata, skriva, informera och sälja.
Helst på samma gång;)
Jag vill tro att besökarna, turisterna, konferensgästerna behöver mina digitala mötesplatser och läsa mina blogginlägg och det är också anledningen till att jag låter den gamla bloggen ligga kvar, trots att den i dagarna har bytt namn till Hettes Media. I och med denn flytt har den också fått lite av ”Magasinkänsla” och här finns även en avdelning för försäljning av medietjänster, se Medieverkstad. Innehållet på Hettes Media behöver inte heller längre nödvändigtvis tangera till turism och upplevelser, utan kan även beröra andra händelser.Min hemsida Mitt Österlen har nu också fått en välbehövlig uppdatering i WordPress med inbyggd bloggfunktion och har framledes en ännu mer personlig karaktär av det jag vill dela med mig av i upplevelser och besöksmål. Den allmänna och övergripande turistinformationen överlåter jag till de officiella turistbyråerna i Skåne.På båda sidorna finns också en möjlighet till att boka annonsplats om så önskas.Se Medieverkstad för mer information.Varmt Välkommen till ett gränslöst Österlen!