Träff 2 i Almis mentorsprogram

Mitt Österlen har just deltagit i den andra träffen i ALMI Mentors Program Österlen, med Frida Tibblin Citron som sammanhållande moderator.

Intressant kväll där vi adepter tillsammans med våra mentorer fick testa olika situationer i rollspel kring temat ”sälj och kommunikation”. God mat och fika stod Lasse på Kajen för.

Läs mer om Mentorsprogrammet här>>