Ett nytt nätverk växer fram på Mitt Österlen – Väx på Österlen

Ett nytt nätverk växer fram på Mitt Österlen – det heter Väx på Österlen och jag har äran att vara dess webbredaktör! I morgon kväll har vi vår andra träff och knyter ihop säcken!

tjörnedala  2010 038Foto: Cecilia Granquist

”Upplevelsebaserad utveckling för företag, organisationer och individer.

Med syftet att förkorta processtiden och ta er snabbare mot uppsatta mål.

Väx på Österlen är ett unikt koncept där du som individ, företag och organisation får utvecklas efter egna förutsättningar. Vi använder oss av upplevelsebaserad inlärning och utveckling där både platsen och vårt genomförande bidrar till din utveckling.

Programmet är uppbyggt av ett antal ”byggklossar” som på olika sätt kan kombineras.

Vi vet att utveckling bidrar till ökad lönsamhet och bättre arbetsinsats – vårt unika sätt att arbeta förstärker denna insats.

Konceptet vilar på tre viktiga ben; innehåll, plats och upplevelse. Alla delar syftar till en helhet och vår processledares uppgift är att ni tillsammans når er målsättning med kurs, konferens eller kick off”

Nyfiken?? Läs då mer på www.vaxpaosterlen.se