I have a dream…

Jag har närt en dröm länge nu… att vi en gång ska kunna arbeta tillsammans över de osynliga kommungränserna i Sydöstra Skåne och låtsas som att kommunerna faktiskt hänger i hop, vilket de ju faktiskt också gör…Vi har ju inga vägtullar i Brösarps Backar än, som tur är:)

P1220775

Radio Kristianstads webbsida den 1 mars och på  YA:s den 2 mars har vi kunnat läsa att moderaterna i Simrishamns respektive Tomelillas kommuner nu åter tagit upp frågan om att bilda en gemensam kommun, en Österlens Kommun.  En arbetsgrupp inom Moderaterna har sedan en tid tittat närmare på frågan och kommit fram till en rad fördelar: En starkare kommun som har större tyngd gentemot regionen och andra kommuner, bättre utnyttjande av skattepengar, en effektivare kommunal organisation, bättre långsiktighet i bostadsplanering och infrastruktur, färre politiker samt, inte minst, ett mycket starkt varumärke i ordet Österlen.

DSC00222 800x600

Idén är ingen nyhet  i sig och har varit uppe för diskussion redan 2008-2009.  Den gången blev det inget av eftersom de inte fick med sig socialdemokraterna och centern.

Idag verkar det mest vara socialdemokraterna som är bromsklossen.

Eftersom jag egentligen är politiskt ointresserad, men har vissa preferenser från mitten åt höger och av den enkla anledningen att jag jobbat i turistnäringen i sydöstra Skåne sedan 1985, så ser jag istället sakfrågan med besökarens ögon och tänker …. – vad finns det att se och göra inom en tre mils radie eller på en dagsutflykts avstånd?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Idag när det mesta en turist söker svar på, redan finns på webb och i appar vidhåller jag vikten av att ha kvar fysiska informationscentra, där du som besökare kan få information på plats, gärna med hjälp av ytterligare digital hjälp, men också av en ”riktig människa”, som Monika Frangeur på Guidade Matvandringar, så bra uttryckte det en gång.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det får tankarna att osökt vandra till diskussionerna kring en gemensam turistinformation, där alla kommunerna i sydöstra Skåne samarbetar för ett gemensamt mål, nb att öka besöksantalet i alla kommunerna!

Val av lämplig plats för en sådan fysisk plattform går då som så ofta förr till Brösarp, som med sitt strategiska läge är ett ett lämpligt alternativ för detta ändamål!

Brösarp som entré till Österlen var ingen ny tanke. I många år (1984-1998) ansvarade Tomelilla kommun tillsammans med Kristianstads kommun för en välbesökt sommaröpppen turistinformation i norra backarna, kallad Piraten, som lades ner i samband med öppnandet av Vägstationens turistinformation 1999.

Vagstationen  20090410237

Jag  kan inte sluta tänka på hur bra det hade kunnat bli om Mats Ekberg (dåvarande turistchef i Tomelilla) hade fått bestämma, då Tomelilla kommun 2001 tog över ansvaret för Turistinformationen i Brösarp, som då drivits privat, som säsongsöppen turistbyrå sedan 1999.

Jan,Febr 2001 YA-bilaga fm

Vi hade stora visioner kring förbättrade samarbeten med våra grannkommuner,  Mats och jag. Kanske främst österut, men, även norrut igen mot Kristianstad!

Ystads varumärke var starkt redan då och de såg  väl egentligen inga fördelar med att marknadsföra sig tillsammans med varesig Simrishamn eller Tomelilla. De stod stadigt på egna ben.

Nej, det var främst med Simrishamn, som Tomelilla sedan flera år tillbaka hade ett mycket bra samarbete, då det gällde att samarbeta över de kommunala gränserna i syfte att locka fler turister till Österlen!  Min fd chef, Margaretha Hemne och Mats Ekberg kompletterade varandra mycket väl, även om de också ofta hade olika åsikter. Dock mynnade allt som oftast i bra samarbeten; fantastiska trycksaker och paket, som drog uppmärksamheten till båda kommunerna och satte Österlen på den skånska kartan och därmed också genererade ett ökat besöksantal till hela regionen. De såg fördelarna av att uppvisa mångfald i den skiftande naturen på land …

Benestads backar juni P1120535

…och vid havet

IMG_4452

– I have a dream…eller rättare sagt, en gång hade jag en dröm att vi verkligen skulle ta detta samarbete på allvar. Den gången 2001-2007 jobbade jag alltså som föreståndare på just Vägstationen i Brösarp och ansvarade för turistinformationen i kommunens norra del, som varje säsong (mars-okt) hade mellan 30-40.000 besökare!

Årligen passerade 90.000 fordon korsningen och trots detta var det alltså Tomelillas kommunkassa som till stor del fick stå för fiolerna då det gällde själva turistbyrån och kostnaderna som denna trots allt drogs med.

Simrishamns Kommun stöttade under åren 2001-2005 till med ett ekonomiskt bidrag på årsbasis, som knappt täckte en månadslön vill jag minnas. De sista två åren drogs bidraget ner för att till sist utebli helt och hållet, TROTS att övervägande frågor som besvarades åt besökarna gällde kuststräckan förbi Kivik och vägen ner till Simrishamn.

Jag jobbade aktivt med att såväl öka intäkterna i form av försäljning av souvenirer, samt att minska kostnaden på att dra ner på personal. Ingen bra lösning, men den enda som fanns.

Än i dag förstår jag därför inte  varför Simrishamns kommun valde att inte satsa mer här, tex med egen sommarpersonal? Det hade varit ett sätt att säkerställa att man verkligen påverkade och marknadsförde båda kommunerna och inte bara Tomelilla. Här förstår jag fortfarande inte hur Margaretha tänkte. Ett samarbete med Tomelilla var ju redan igång och med Ystad var något liknande vid den tidpunkten helt otänkbart! Ystad var ju heller inte Österlen, något (åtminstone delar av) Tomelilla kommun faktiskt var.

P1220767Österlen är precis som då,  ett område, som på ett nästan andligt sätt greppar tag i besökaren då denne kommer över krönet efter Maglehem, om vi färdas söderut på väg 19 från Kristianstad. Just då, när man ser hela kusten, med siluetten av Stenshuvud teckna sig i horisonten.

Hade det inte varit för att du färdas på en asfalterad riksväg hade de de kuperade backarna kring Brösarp och dess hedlandskap  fått dig att tro att du hamnat i paradiset…

Inte ser du då heller att vägen delas, just i Brösarp och i princip ber dig välja kommun?

800x450 P1220765

Istället ger den dig två fantastiska skäl att se såväl kust, som inland , med underbar och omväxlande natur samt ett myllrande liv av aktiviteter och oemotståndliga besöksmål.

Inte ser besökaren heller att båda kommunerna mynnar i ännu en underbar pärla, nämligen Ystad!

Ett stopp i Brösarp hade förlängt vistelsen, kanske inte bara vid det just då givna tillfället, utan förmodligen genererat till fler besök vid nya tillfällen, längre fram…

From 2009 övergick driften av turistinformationen åter i annans regi och i år 2013 har man i skrivande stund just avslutat tidernas kortaste anbudsförfrågan om drift inom loppet av en vecka!

Så vem vet vem som ska axla bördan med våra visioner i år…förmodligen är det sedan länge redan bestämt;) för det är ofta så det funkar i den kommunala världen…

/Henriette

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande