Österlen i Handen – den mest använda guiden för Österlen !

Start_Raps_Android_02Nästan alla man träffar i dag på Österlen, känner till Österlen i Handen – antingen för att de själva använder appen eller har hört om den.

Åldersmässigt ligger användarna av ÖiH från 25 år och upp till 65+, där den största gruppen är 45 till 54 år, vilket klart visar att app-användandet inte är något ”ungdomsfenomen”.

Kurvan för användandet av appar pekar idag rakt upp i takt med att de kommer in som ett naturligt inslag i vår vardag – se bara på tidningar, radio & tv, hur det blir allt vanligare att kommunicera med  kunderna/lyssnarna/tittarna.

Österlen i Handen är inget undantag – användandet av appen har ökat otroligt jämfört med samma period 2012. Detta trots att resultatet från förra året var över förväntan.

I snitt har användandet av Österlen i Handen ökat med 227% (period 2012-01-01 till 2012-08-31 jämfört med period 2013-01-01 till 2013-08-31).

Lite statistik för perioden 2013-01-01 till 2013-08-31

Antal visningar: 123 996
Antal gånger Nyheterna har lästs: 42 033
Total rörelse (samlat antal sidor som visats i ÖiH): 271 618
Totalt antal Navigeringar: 16 941

Källa:  www.skandapp-it.se