Ett gränslöst sydöstra Skåne!

Prästens badkar på VikSydöstra Skåne blir det första området i Skåne där fyra kommuner påbörjar ett gemensamt och långsiktigt utvecklingsarbete för att öka internationaliseringen och locka fler besökare till området.
– Skåne tar nu ett stort kliv framåt för att kunna bli en av Sveriges två mest besökta destinationer, säger Pia Jönsson Rajgård, vd för Tourism in Skåne.

Läs mer på Skåne samlar sig för att locka fler besökare året runt!