Brösarps norra backar

Svampplockning på Brösarps Norra BackarBrösarps backar är den plats jag besökt ofta redan som barn och senare i vuxen ålder med egen familj – för att vandra och vintertid åka skidor och pulka. De härliga backarna norr om samhället inbjuder just till detta – att röra på sig och njuta av den fantastiska utsikten.

Vagstationens TuristinformationBrösarp var också min arbetsplats under sju år, nb 2001-2007, då jag var föreståndare på Vägstationen – då Turistinformation.  I samma hus fanns restaurang, som under åren som gått,  drivits av olika entusiastiska krögare och entreprenörer. Sedan 2011 ägs och drivs vägkrogen, idag kallad ”Backakrogen”,  av Brösarps Gästis. Området har också vid flera tillfällen varit plats för större evenemang, det senaste ”Skånes Matfestival” rum. Läs mer om restaurangen på Brösarps Gästis

Brösarps Norra Backar
Skåneleden passerar bla över de norra backarna och är du intresserad av att vandra hela Verkeåleden, rekommenderar jag ett besök på Skåneledens hemsida, där du hittar inte mindre än 100 mil underbar natur!

Brösarps by, sett från Norra BackarnaFakta:
”Brösarps backar är ett backlandskap beläget i närheten av orten. Backarna, som är avlagringar från senaste istiden, hålls öppna genom betning. De är kalkhaltiga och består främst av mo och sand. Området är känt för att vara naturskönt och för sin flora. Den norra delens vegetation har gräsheds- och sandstäppskaraktär. Här växer bland annat sandnejlika, sandlilja och hedblomster. I den södra delen av Brösarps backar hittar man gullviva, backsippa och mandelblom. Skåneleden går genom backarna.”
Läs mer om Brösarps backar på Visit Ystad Österlen

Lämna ett svar