Rörums Backar – Forsemölla

Junidag i Rörums backar

Septembermorgon i Rörums backar

Septembermorgon i Rörums backar

Vacker skogsväg vid Forsemölla och Rörums Backar

Forsemölla och de intilliggande Rörums backar är ett naturskönt område, som jag varmt rekommenderar och vars backar kommit lite i skymundan för Brösarps Backar, som är mer kända och ligger ca 2 mil norrut.

Detta lilla jordiska paradis kan med fördel besökas året runt. Jag föredrar att ta mig hit via Forsemölla, som ligger mellan Gärsnäs och Rörum.

Från parkeringen vid Forsemölla följer du den slingrande skogsvägen till själva vattenmöllan (Forsemölla) , där också det vackra fallet ligger. Stanna en stund och njut av att ta del naturens krafter.

Forsemölla vid Rörums Backar
Fortsätt längs vägen och därefter vidare in i det vackra ängs-och beteslandskapet. Under vår- och sommar kan du stöta på betande får, som tillhör den angränsande gården Mandelmanns gård.  Möt betesdjuren med respekt, då de kan ha sina lamm i följe. De är helt ofarliga, men finns det en bagge med bör du vara lite försiktig?

Skylt om betande får

Vandra gärna upp på kullen, vars träd vi döpt efter vår vän Sigge, således ”Sigges träd”

Ensamma trädet som Mandelmanns säger... Vi kallar det "Sigges träd"

Sigge njuter av utsikten och sitt träd

Från kullen har du sedan en vidunderlig utsikt över backarna där du ser ut över havet och ända bort till Stenshuvud.

 Härifrån har du sedan en vidunderlig utsikt över backarna!

 Utsikten från kullen är fantastisk! i nordost skymtar Stenshuvud

Walk and talk i nätverket Grön Hälsa maj 2013

Våren 2013 hade Nätverket Grön Hälsa besök från sin systerförening på Bornholm Natur og Helse Bornholm.

Vi guidade dem runt på Österlen och besökte såväl medlemsföretag i vårt nätverk som vacker natur, som vi ju har gott om här på Mitt Österlen.

Ett av våra besöksmål, där vi även utövade ”Walk and Talk” var just Rörums Backar och den trolska miljön kring Forsemölla och Sträntemölla.

Walk and talk i nätverket Grön Hälsa maj 2013

Fakta:
Rörumsbäcken med vattenfallet Forsemölla och den gamla kvarngården ”Strente Mölla”  är också inspelningsplats i Rikard Hoberts filmer: ”Glädjekällan”.  Forsemölla når man dels från Sträntemölla, varifrån stigar utgår om man inte vill bana sig fram längs åkanten, dels också via en väg ett stycke västerut som förbi Forse leder in till en parkeringsplats strax ovanför fallen.
Läs mer här om Rörums Backar och Forsemölla och Sträntemölla.

Källa: Naturskyddsföreningen i Skåne!

Lämna ett svar