Rörums Backar – Forsemölla

Rörums backar, tillsammans med Lilian 2020

Forsemölla och de intilliggande Rörums backar är ett naturskönt område, som jag varmt rekommenderar och vars backar kommit lite i skymundan för Brösarps Backar, som är mer kända och ligger ca 2 mil norrut. Detta lilla jordiska paradis kan med fördel besökas året runt. Denna soliga marsdag 2020 var jag här tillsammans en en tidigare arbetskollega.

Walk and talk i nätverket Grön Hälsa maj 2013

Våren 2013 hade Nätverket Grön Hälsa besök från sin systerförening på Bornholm Natur og Helse Bornholm. Vi guidade dem runt på Österlen och besökte såväl medlemsföretag i vårt nätverk som vacker natur, som vi ju har gott om här på Mitt Österlen.

Från parkeringen vid Forsemölla följer du den slingrande skogsvägen till själva vattenmöllan (Forsemölla) , där också det vackra fallet ligger. Stanna en stund och njut av att ta del naturens krafter.

Rörums backarFortsätt längs vägen och därefter vidare in i det vackra ängs-och beteslandskapet.

Betande får i Rörums backar

Under vår- och sommar kan du stöta på betande får, som tillhör den angränsande gården Mandelmanns gård. Möt betesdjuren med respekt, då de kan ha sina lamm i följe. De är helt ofarliga, men finns det en bagge med bör du vara lite försiktig?

Fakta:
Rörumsbäcken med vattenfallet Forsemölla och den gamla kvarngården ”Strente Mölla”  är också inspelningsplats i Rikard Hoberts filmer: ”Glädjekällan”.  Forsemölla når man dels från Sträntemölla, varifrån stigar utgår om man inte vill bana sig fram längs åkanten, dels också via en väg ett stycke västerut som förbi Forse leder in till en parkeringsplats strax ovanför fallen.
Läs mer här om Rörums Backar och Forsemölla och Sträntemölla.

Källa: Naturskyddsföreningen i Skåne!

Lämna ett svar