Tjörnedalalunden (Baskemölla-Vik)

Vik
Mellan Baskemölla och Vik fiskelägen finns en naturskön kuststräcka.  Bilden nedan är tagen i Vik och söderut skymtar Tjörnedalalunden och därefter Baskemölla fiskeläge.  I norra delen söder om Vik skymtas sandstenen och bildar hällar i strandkanten. De skiktade sandstenslagren har formats i trattliknande stenkar. Ett av de mer imponerande karen kallas ”Prästens Badkar”. Läs mer om detta under fliken Vik>>  

Söderut ner mot Tjörnedala ändras landskapet och övergår i en slänt som sträcker sig längs kusten. Nedanför slänten finns öppna strandhedar.

Här tronar också konstverket Kärleksbron, av Peter Öhman, som också driver Tångdala Lönnkrog – en av Mitt Österlens Pärlor.

Kärlekbron av Peter Öhman, 09

Längre söderut består landskapet av halvöppna hagmarker med ek och hassel på sluttningarna och alskog närmare kusten. Hasselmus går att hitta i buskagen.

Tjörnedalalunden, Erik och Maria -09Markförhållandena är kalkrika och därför finns olika orkidéer att beskåda. På sin skånska resa 1749 beskriver Linné Tjörnedala lund som ”en av de skönaste lundar jag sett i riket”.

Den lund som mötte honom av ”lövbuskar med lövträn och de fagraste blomster av de raraste örter” är sig i stort sett lik än idag.

Tjörnedalagården, med Motalavänner på besök -10

Den gamla Tjörnedalagården är byggnadsminne och utnyttjas av Östra Skånes Konstnärsgille för utställningar. Här finns även en trädgårdsförening med tulpanodling som specialiserat sig på tulpaner.

Johan och Erik badar i Tjörnedala -92

Sandstranden nedanför Tjörnedala och ner mot Baskemölla lämpar sig för bad under sommaren och promenader och fiske resten av året.  Nedanför campingplatsen finns en liten vik, där det också går alldeles utmärkt att bada.

Vägbeskrivning:
Från väg 9 norrut från Simrishamn tar man av mot Baskemölla och följer skyltningen mot Tjörnedalagården. Intill gården finns parkeringsmöjligheter.

För att nå området vid Vik kör man in i Viks fiskeläge och fortsätter till den södra sidan av samhället, intill reningsverket, där man kan parkera.
Källa: www.simrishamn.se

Lämna ett svar